OnLive จะกลายเป็นคุณสมบัติหลักของ Google TV

OnLive ก็คือบริการเล่นเกมแบบสตรีมมิ่ง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมคุณภาพระดับ PlayStation 3 หรือ XBOX360 ได้บนอุปกรณ์พกพาทั้งโทรศัพท์มือถือหรือกระทั่งบน Tablet ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านทางการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *