Ultra HD TV(UHDTV) รุ่นใหม่ปี 2557 จาก Samsung มีทั้งแบบโค้งและไม่โค้ง

มีข่าวล่าสุดจาก Samsung ว่าจะวางจำหน่าย HDTV รุ่นใหม่ สามารถเล่นภาพแบบ 4K ได้ โดยนำเทคโนโลยีจอโค้งที่บอกว่าสามารถเพิ่มมุมมองได้กว้างกว่าจอแบบปกติ โดย TV รุ่นใหม่จะมี CPU แบบ Quad-Core มาด้วย และ ยังออกแบบรีโมทรูปทรงใหม่ ทรงรีๆคล้ายไข่ดังในรูป

รุ่น 78 นิ้ว UHDTV(E9000) แบบโค้ง
ซีรี่บนสุด 9000 ของ Samsung จะเป็น UHDTV และเป็นจอแบบโค้ง พร้อมวางจำหน่ายแล้วเดือนมีนาคม ปีนี้เลย และยังมีขนาดจอลดหลั่นกันลงมาคือ 55 นิ้ว 65 นิ้วด้วย ราคาสำหรับรุ่น Top ก็ประมาณ 2 แสนกว่าๆ ราคาน่าคบหามาก
แต่นั่นราคาที่เมืองนอกมาเมืองไทย น่าจะเพิ่มอีกพอสมควร ส่วนรุ่นรองมาก็ราคา 160000 บาท(รุ่น 65 นิ้ว) 128000(รุ่น 55 นิ้ว)

จอ UHDTV 4K แบบไม่โค้ง
ก็คือจอปกติที่เราใช้กันในปัจจุบัน แต่สามารถเล่นภาพแบบ 4K ได้ ราคาก็ไม่สูงนัก เช่น 75 นิ้ว ราคา 190000 บาท ส่วน 60 นิ้ว ราคา 112000 บาท หน้าตาเป็นดังรูปด้านล่าง ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *